Neotango & Projects

Onze interpretatie van deze "NIEUWE TANGO" werkt vanuit principes als circulair lopen, het om en door elkaar heen bewegen, het is een tango die de ruimte pakt, met dynamiek, levende omarming, verbinding en eigenheid. Principes die kale passen van inhoud, kleur en betekenis voorzien. En die vanuit de strikte vorm van tango, een vrijheid binnen de rolverdeling creëert, die leidt tot een geheel nieuw vocabulaire passend bij onze huidige moderne wereld.

the Neotango project --tba.

Samen met Bennie Bartels geeft Astrid Maria Cerpentier met enige regelmaat een mini-seminarie Neotango principles & techniques: principes en bewegingstechnieken die vaker en meer in neotango, maar zeker ook in tango worden gebruikt.

Telkens met een nieuw thema, hands-on bruikbaar materiaal op een speelse manier gebracht, om zo een eigentijdse, expressieve tango in connectie te vinden.

Wanneer

New dates tba.
(voorafgaand aan Saturday's  Neo Night)

Inschrijven

Bijdrage

SAT Mini-seminar 30 € 

SUN Feldenkrais 25 €
SUN workshop 30 €

Neotango workshop

Bedoeld voor

very Small to Medium tot very Advanced. En voor iedereen die graag Neotango tools wil leren en wil leren meer expressief te dansen.

Stuur een mail naar neotango@tangoalegre.be - we hebben plaats voor 10 paren.

Programma

Zaterdag
18:30 - 21:00  Mini-seminar part I en II
21:00 - 02:00 Saturday's Neo Night

Zondag

11:00 - 12:45   Feldenkrais for tango
13:00 - 16:00 Workshop INTO tango

Neotango project

Met /door wie ..

Intensief werken en creëren rondom één thema. Met tango als basistaal in al zijn verscheidenheid en interpretatie. Een fysieke bewegingstaal waarin we werken vanuit ruimte, dynamiek, contrast, beeld, muziek en improvisatie. Als middel tot meer artistieke expressie, het levert een interessant leer/creatieproces op, waarmee we samen naar een voorstelling toewerken.

Als klassiek opgeleide danser met internationale carrière heeft Bennie Bartels als geen ander toegang tot de middelen die een dergelijke interpretatie interessant maken om te zien. Astrid Maria Cerpentier begeleidt dit proces samen met hem, vanuit haar visie op tango en achtergrond in ontwerponderwijs.

Een woordje toelichting..

Elke workshop heeft een gerichte opdracht omtrent dit thema van daaruit samen iets te creëren in de begeleide sessies. Er is ruimte om zelf iets te maken, of iets te maken met gebruik van anderen.


Je kan werken vanuit muziek, beeld, beweging, ruimte, film, tekst, publiek, zolang het voor jouw verdieping en helderheid brengt rondom het thema. Als begeleiders maken wij iets samen voor/met de hele groep, en daarnaast kan/mag je ons gebruiken als materiaal, om ons in te zetten in jouw tango.


Samen met u zetten we een geïmproviseerde performance in elkaar, bedoeld als inspirerend experiment, voor toeschouwers.
Ons gaat het er vooral om zélf iets te ervaren over tango, iets te leren over en door tango dat we in een andere setting nooit gekund hadden. Een tango-arts based research dus.

Interesse?

Neotango project

Data

Nieuwe data tba.

Bijdrage

30 € per workshop | 100 € voor alle workshops
jongerenkorting: -20%

Stuur een mail naar aanmelden@tangoalegre.be als je belangstelling hebt voor dit project.

Bedoeld voor

Small to Medium tot very Advanced. En voor iedereen die via artistieke expressie de ziel van de tango wil leren kennen en uitdrukken. Aanmelden kan met/zonder danspartner: dansstukken kunnen ook uitgevoerd worden als solo's, in duo, als duet, in groep, met paren, en elk van deze mogelijke combinaties.

Cross-Over Tango Project --tba.