Weekend Special FELDENKRAIS

A6.indd
FELDENKRAIS
Bewustzijn en onderzoek door beweging naar een completer en communicatief functioneren. Het lichaam heeft zijn eigen ziel en gedachten, apart van ons denken, een die zeker voor het dansen, de taal van het lichaam en geest verbonden, van essentieel belang is vertrouwd mee te geraken.
Voor iedereen die zijn leven voller wil ervaren en het lichaam ziet als de plek waar wij huizen.
 
ON FELDENKRAIS

FELDENKRAIS ONLINE

E-MAIL FROM BENNIE

Nice to be connecting again. Hope you are all doing well and find your way around in these days. Want to offer you some meaningful movement and contact, something to share between one another within the context of intimacy even when apart.
I am locked down in England, happily though with wife and kid, so not too many a dull moment to spare. Confinement, as most of you will know, is not my forte. An hour of Feldenkrais always moves boundaries and makes me experience a sense of freedom and creativity that grounds and centers me for the day.

So meet you on Zoom one of these days (more info on Feldenkrais www.farewelltotango.nl)
Tuesdays 17-18.00 (English spoken)
Saturdays 11-12.00 (Nederlands)

This TUESDAY 14 APRIL 17-18.00 European Time, I will offer a free trial Feldenkrais lesson on ZOOM.
If you are interested send me a message on benniebartels@hotmail.com and I will send you a link for Zoom, you then only need to click on to be in the game.

You will be able to log in 15 min. in advance, so we have some time to figure out the mechanics. It is also time to say hello and see one another in this time of separation. I will leave a bit of time before and after for questions and reactions.

BOOKING:
Lessons will be 10 Euros/GBP. You can book more at a time. (after I received payment I will send you the link)

IBAN: NL21INGB0005286724 Bic: INGBNL2A

A6.indd

ALL ABOUT THE EMBRACE -- omhelzing

DE VRIJHEID VAN ARMEN, BORSTKAS, SCHOUDERS EN NEK
Als er iets essentieel is binnen de tango, dan is het de Omarming/embrace.
Expressie via emotie komt in dit gebied tot uiting, hoe dit de vrijheid te geven die expressie aan te nemen die de persoon/danser in petto heeft. Het geeft een intensere en warmere communicatie.
Een voor velen moeilijk gebied om toegang toe te verkrijgen, geblokkeerd of te veel opgehouden. Een gebied ook waar de adem zijn volle expansie vindt. 
 
FREEDOM FOR THE AREA OF ARMS, RIBCAGE, SHOULDERS AND NECK
The embrace is one of the essential ingredients of the tango, the place of the expression of our emotions and feelings towards each other. How to organise and find back the freedom this area needs, so it matches the expression the person/dancer intends.
A difficult area for most of us to have access to, blocked or held. An area where – once freed up – the breath can find its full expansion.

Praktisch

Wie een matje heeft (bvb. voor yoga), mag dit zeker meebrengen. Graag ook een grote handdoek (om op te liggen), warmere kledij of laagjes, en warme sokken.

Programma

12:30 – 13:00 inloop met thee en koffie
13:00 – 17:00 Feldenkrais namiddag
we houden 2 kortere pauzes tussendoor

Locatie

de salons van De Koffiefabriek
Minderbroedersrui 49
2000 Antwerpen

Info over de plek, openbaar vervoer en parkeren vind je hier.

De lesgever

Tijdens de Weekend Special Feldenkrais verzorgt Bennie Bartels de sessies. Meer informatie over Bennie, de Feldenkrais Methode, workshops en weekends, enz. vind je via zijn website.

Financiële bijdrage

€ 50/40 pp. voor de hele namiddag. Gelieve deze bijdragen cash af te rekenen bij aankomst. Als introductie kun je ook 1 deel volgen voor € 15.

Eten en drinken: thee, koffie en water zijn bij de sessies inbegrepen.

 

Bedoeld voor

Tangodansers, maar ook voor ieder die met dans en beweging bezig is, sterk aan te raden voor trainers, sporters, lopers, yoga en pilates docenten, enz.
De thema’s zijn toepasbaar in elke beweging waar het zijn specifieke vorm krijgt.

Aanmelden

Stuur een mail naar feldenkrais@tangoalegre.be om je in te schrijven. Vermeld daarin je naam, telefoonnummer + de datum van de weekend special die je wil volgen.

Graag tot dan!