Weekend Special FELDENKRAIS

A6.indd
FELDENKRAIS
Bewustzijn en onderzoek door beweging naar een completer en communicatief functioneren. Het lichaam heeft zijn eigen ziel en gedachten, apart van ons denken, een die zeker voor het dansen, de taal van het lichaam en geest verbonden, van essentieel belang is vertrouwd mee te geraken.
Voor iedereen die zijn leven voller wil ervaren en het lichaam ziet als de plek waar wij huizen.
 
ON FELDENKRAIS
A6.indd

ALL ABOUT THE EMBRACE -- omhelzing

DE VRIJHEID VAN ARMEN, BORSTKAS, SCHOUDERS EN NEK
Als er iets essentieel is binnen de tango, dan is het de Omarming/embrace.
Expressie via emotie komt in dit gebied tot uiting, hoe dit de vrijheid te geven die expressie aan te nemen die de persoon/danser in petto heeft. Het geeft een intensere en warmere communicatie.
Een voor velen moeilijk gebied om toegang toe te verkrijgen, geblokkeerd of te veel opgehouden. Een gebied ook waar de adem zijn volle expansie vindt. 
 
FREEDOM FOR THE AREA OF ARMS, RIBCAGE, SHOULDERS AND NECK
The embrace is one of the essential ingredients of the tango, the place of the expression of our emotions and feelings towards each other. How to organise and find back the freedom this area needs, so it matches the expression the person/dancer intends.
A difficult area for most of us to have access to, blocked or held. An area where – once freed up – the breath can find its full expansion.

Praktisch

Wie een matje heeft (bvb. voor yoga), mag dit zeker meebrengen. Graag ook een grote handdoek (om op te liggen), warmere kledij of laagjes, en warme sokken.

Programma

12:30 – 13:00 inloop met thee en koffie
13:00 – 17:00 Feldenkrais namiddag
we houden 2 kortere pauzes tussendoor

Locatie

de salons van De Koffiefabriek
Minderbroedersrui 49
2000 Antwerpen

Info over de plek, openbaar vervoer en parkeren vind je hier.

De lesgever

Tijdens de Weekend Special Feldenkrais verzorgt Bennie Bartels de sessies. Meer informatie over Bennie, de Feldenkrais Methode, workshops en weekends, enz. vind je via zijn website.

Financiële bijdrage

€ 50/40 pp. voor de hele namiddag. Gelieve deze bijdragen cash af te rekenen bij aankomst. Als introductie kun je ook 1 deel volgen voor € 15.

Eten en drinken: thee, koffie en water zijn bij de sessies inbegrepen.

 

Bedoeld voor

Tangodansers, maar ook voor ieder die met dans en beweging bezig is, sterk aan te raden voor trainers, sporters, lopers, yoga en pilates docenten, enz.
De thema’s zijn toepasbaar in elke beweging waar het zijn specifieke vorm krijgt.

Aanmelden

Stuur een mail naar feldenkrais@tangoalegre.be om je in te schrijven. Vermeld daarin je naam, telefoonnummer + de datum van de weekend special die je wil volgen.

Graag tot dan!